Transporter

Vi använder oss först och främst av DHL, men även Posten, när vi skickar varor. Vi skickar normalt till DHL ombud (Service Point). Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, ska du omedelbart anmäla detta till DHL eller Posten. Om de ej åtager sig skadeansvaret kontaktar du vår kundservice. Vi skickar för närvarande endast produkter inom Sverige och till Danmark.

För att söka information om din beställning gå till DHL. Ange ditt beställningsnummer, ex 200000150 i rutan för Sändningsreferens (inte Sändningsnummer) och klicka på Sök. Ditt beställningsnummer angavs i mailet för orderbekräftelsen.